Stok ve Takas

Stok nedir ?
 Stok üretim veya ticaret yapan bir firmanın olmazsa olmazlarındandır.
Stok, üretim yapan firmanın, üretiminin aksamaması için elinde bulundurduğu mamül, yarı mamül veya hammadde; pazarlama firması için ise hali hazırda satışta olan ürünleri anlamına gelir. Aslında stok, firmalar için pahalı bir yatırım biçimidir. Her firma nakit sermayesini stoklara bağlamıştır.

Stok piyasa şartlarının ve ekonominin iyi olduğu dönemlerde firmalar için bir avantaj sağlasa da, durumun değişkenlik gösterdiği zamanlarda ciddi bir sorun haline gelmiştir.stok maliyetleri firmaların karlılıklarını azalttığı gibi, ileri dönemlerde de finansal sıkışıklıklara sebebiyet verebilir.önemli olan stok devir hızlarını iyi ayarlayabilmek, ihtiyaç duyulan miktarda stoku mevcutta tutmaktır.

İç piyasaya ve ihracata yönelik üretim yapan firmalar, her zaman stok sıkıntısı yaşarlar. Zamanında teslim edilemeyen ürünlerden dolayı oluşan sipariş iptalleri, üretim hatalarından kaynaklı iadeler veya spontane sipariş iptalleri bu tür zamanlarda firmaların elinde bulunan satışa hazır ürünlerde bir stok fazlası oluşturur.sipariş esasına göre üretilen ürünlere, iptaller sonrasında satış pazarı bulmak çok zordur. Genelliklede ucuz satış (spot satış) yöntemiyle elden çıkarılır ve firma bu işten zarar eder. Mamülün hammadde ücretini alarak, işçilik ücretlerinden ferağat etmek zorunda kalır ki; buda yıllık hedeflenen karlılıklarda ciddi gerilemelere yol açar ve firmaya finansal yük oluşturur.
 
Stok yönetimde en önemli konu, ürünü zamanında elden çıkarmaktır. Bu da stok devir hızını iyi analiz edebilmekle mümkündür.stok ürünlerinin, gerçek değerinde satışa dönüşmesinin en doğru yolu takas sistemidir.takas ile  stokları, zarar etmeden satarak, gayrimenkul alımı ile yatırıma çevirmek mümkündür.
 
Takas nedir ?
 Takas kelime anlamı ile; herhagi bir mal,ürün veya hizmetin, diğer bir mal,ürün veya hizmetle değiş tokuş edildiği bir ticaret sistemidir. İlk çağlardan beri kullanılmakta olan takas sistemi, paranın hayatımıza girmesi ile birlikte ikinci planda kalmış; takas yerine para değerleri  ile satınalma yoluna gidilmiştir.

Takas yaparak para kullanmadan mevcutta bulunan ürün,mal veya hizmetinizi verip, karşılığında ihtiyacınız olan ürün,mal ve hizmeti satın alarak, finansal anlamda hem tasarruf eder,hemde nakit akışınızı korumuş olursunuz. Aslında takas; bir nakit tasarruf sistemdiremlak takas hizmetleri de, nakit tasarrufunuzu yatırıma dönüştürme yoludur…